Przenoszenie pliku

Jak szybko przenieść czyli usunąć w jednym miejscu i przenieść w inne miejsce na dysku plik? Jednym ze  sposobów  jest wykorzystanie obiektu FileSystem.Object.
Służy do tego metoda FileSystem.Object.MoveFile
Ma ona kilka parametrów wejściowych:

    • Object – nazwa obiektu zdefiniowanego jako obiekt FSO. Argument obowiązkowy.
    • Source – nazwa pliku do skopiowania. Argument obowiązkowy, ale dozwolone są znaki zastępcze w nazwie.
    • Destination – nazwa pliku po przeniesieniu. Argument obowiązkowy.

Zarówno stara jak i nowa nazwa pliku musi być pełna czyli z z dokładnym podaniem dysku i katalogu.

Przykładowy kod  może wyglądać tak:

Public Sub PrzeniesPlik()
Dim FSO As Object
Dim StaryPlik As String
Dim
NowyPlik As String
StaryPlik = “C:\Folder1\plik.png”
NowyPlik = “C:\Folder2\plik.png”
Set FSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
FSO.MoveFile StaryPlik, NowyPlik
Set FSO = Nothing
End Sub
End Sub

Warto też  wcześniej zwrócić uwagę na sprawdzenie, czy plik do przeniesienia istnieje. Jeżeli nie, to w trakcie wykonywania procedury wystąpi błąd wykonania 53.


Kurs Access - programowanie w VBA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *