Kwerenda grupująca

Kwerenda grupująca to kwerenda pozwalająca na przedstawienie danych w postaci zagregowanej.  Tworzymy ją w widoku projektu, na siatce kwerendy.
Przeciągamy wybrane kolumny na siatkę i wciskamy przycisk ∑ na karcie Pokazywanie/ukrywanie.

kliknij, aby powiększyć

Warto w tym momencie zauważyć, że na siatce kwerendy pojawiła się dodatkowa linia Suma.

kliknij, aby powiększyć

W tej nowej linii siatki opcję Grupuj możemy zmienić na inną:

kliknij, aby powiększyć

Zmieniając na przykład tak:

kliknij, aby powiększyć

Otrzymujemy kwerendę pokazującą poszczególne działy książek , liczbę pozycji i średnią cenę w każdym z nich.

Oczywiście można dodatkowo posortować.
Ostatnia opcja Gdzie pojawia się automatycznie w tych przypadkach, gdzie są wstawione kryteria wyboru.


Kurs Access - kwerendy

 

Naprawianie pakietu Office

Praktyka pokazuje, że od czasu do czasu coś w naszym Accessie (nie tylko, dotyczy to wszystkich aplikacji wchodzących w skład pakietu Office) zaczyna nie działać, działa dziwnie lub niestabilnie. W takiej sytuacji dobrym i często skutecznym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest naprawienie aplikacji.

Zamykamy wszystkie aplikacje Office, wchodzimy do Panelu Sterowania (najlepiej poprzez pasek startowy Windows).

kliknij, aby powiększyć

W Panelu Sterowania wybieramy Programy

kliknij, aby powiększyć

W kolejny oknie wybieramy Programy i Funkcje:

kliknij, aby powiększyć

Następnie na  liście zainstalowanych programów odszukujemy nasz pakiet Microsoft Office i wybieramy Zmień.

kliknij, aby powiększyć

W zależności od wersji pojawi się obraz podobny do tego:

kliknij, aby powiększyć

Chwilę to potrwa, ale warto spróbować.
Po wykonaniu naprawy najczęściej trzeba ponownie uruchomić komputer, ale to już będzie sygnalizowane komunikatem na ekranie.

 

Bezpieczeństwo makr

W najnowszych wersjach pakietu Office bardzo duży nacisk położono na bezpieczeństwo aplikacji. Generalnie jest to pewnie słuszny kierunek, ale w sytuacji, gdy chcemy uruchomić aplikację ze sprawdzonego i pewnego źródła, może być to uciążliwe. Coraz częściej się zdarza, że nawet umieszczenie pliku Accessa w zaufanej lokalizacji nie rozwiązuje problemu, konieczna jest jeszcze zgoda na uruchomienie makr i formatów ActiveX.

Robimy to również w ustawieniach Centrum Zaufania:

Karta Plik –> Opcje

Wybieramy opcje, a następnie przechodzimy do ustawień Centrum Zaufania:

kliknij, aby powiększyć

Po wejściu do ustawień wybieramy Ustawienia makr

kliknij, aby powiększyć

i sprawdzamy przypisaną opcję. Ja mam u siebie zaznaczoną ostatnią opcję, ale chyba najbardziej polecaną jest opcja druga. Choć trzeba się liczyć z tym, że każde otwarcie takiej bazy będzie się wiązać z wyświetleniem komunikatu i koniecznością wciśnięcia przycisku.

W kolejnym kroku wybieramy w ustawieniach Centrum Zaufania Ustawienia kontrolek ActiveX:

kliknij, aby powiększyć

Ja u siebie również  mam w tej chwili włączone wszystko, ale wiem jakie pliki Accessa otwieram i czy mogę im ufać.

 

Na koniec wystarczy zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK. Pojawi się jeszcze tylko monit o wyłączenie i ponowne włączenie bazy i nowe ustawienia zostają zapisane.


 

Uruchamianie kwerendy w kodzie VBA

Każdą kwerendę w bazie Access można oczywiście uruchomić także kodem VBA. Robimy to za pomocą metody obiektu docmd
Open Query. (bez spacji w środku, to jedno słowo, ale z przyczyn technicznych muszę zapisać tu w ten sposób).

kliknij, aby powiększyć

Parametry to:

  • QueryName – nazwa kwerendy. Jest to ciąg tekstowy oznaczający nazwę kwerendy w bazie Access. Parametr obowiązkowy;
  • View as View – tryb otwierania kwerendy, wartość domyślna to acViewNormal czyli arkusz danych;
   kliknij, aby powiększyć
  • DataMode as OpenDataMode – możliwość wprowadzania/edycji danych, wartość domyślna – acEdit;
   kliknij, aby powiększyć

Przykładowy kod może wyglądać tak:

kliknij, aby powiększyć

W praktycznych zastosowaniach nigdy nie korzystam z tej metody. Moim zdaniem użytkownik aplikacji Access nie powinien mieć dostępu do kwerend – wszystko można zrobić przecież w oparciu o formularze i/lub raporty.

 

 


 

Egzamin Specjalista MS Access

Obiekt VBA docmd

Obiekt docmd to jeden z najczęściej stosowanych obiektów w kodzie VBA. Jest obiektem wbudowanym w VBA Accessa, nie trzeba go dodatkowo instalować czy aktywować. Nie występuje w Excelu. Służy do uruchamiania wielu akcji wykonywanych w bazie, zastępując z powodzeniem zwykłe makra. 

kliknij, aby powiększyć

Obiekt docmd ma tyko metody, nie posiada właściwości.

   • AddMenu
   • AplyFilter
   • Beep
   • BrowseTo
   • CancelEvent
   • ClearMacroError
   • Close
   • CloseDatabase
   • CopyDatabaseFile
   • CopyObject
   • DeleteObject
   • DoMenuItem
   • Echo
   • FindNext
   • FindRecord
   • GoToControl
   • GoToPage
   • GoToRecord
   • Hourglass
   • LockNavigationPane
   • Maximize
   • Minimize
   • MoveSize
   • NavigateTo
   • OpenDataAccessPage
   • OpenDiagram
   • OpenForm
   • OpenFunction
   • OpenModule
   • Open_Query
   • OpenReport
   • OpenStoredProcedure
   • OpenTable
   • OpenView
   • OutputTo
   • PrintOut
   • Quit
   • RefreshRecord
   • Rename
   • RepaintObject
   • Requery
   • Restore
   • RunCommand
   • RunDataMacro
   • RunMacro
   • RunSavedImportExport
   • RunSQL
   • Save
   • SearchForRecord
   • SelectObject
   • SendObject
   • SetDisplayedCategories
   • SetFilter
   • SetMenuItem
   • SetOrderBy
   • SetParameter
   • SetProperty
   • SetWarnings
   • ShowAllRecords
   • ShowToolbar
   • SingleStep
   • TransferDatabase
   • TransferSharePointList
   • TransferSpreadsheet
   • TransferSQLDatabase
   • TransferText

Naprawdę warto się zapoznać z tymi metodami. Większość z nich jest wręcz niezbędna przy programowaniu aplikacji Access.

 


 

Kurs Access - programowanie w VBA