Kompaktowanie bazy Access

Kompaktowanie bazy danych polega na zmniejszeniu jej rozmiarów i w efekcie zdecydowanie wydajniejszą pracę.Można to zrobić za pomocą jednego z wbudowanych narzędzi Accessa.

Karta Narzędzia Bazy danych –> Kompaktuj i napraw bazę danych

Przycisk ten jest dostępny także w karcie Plik –> Informacje

Wystarczy go nacisnąć. Baza otworzy się ponownie, już skompaktowana.
Dla każdej bazy danych można też włączyć automatyczne kompaktowanie przy zamykaniu bazy danych.
Robimy to w na karcie Plik –> OpcjeBieżąca baza danych zaznaczając checkbox Kompaktuj przy zamknięciu.

Przy kompaktowaniu bazy bardzo ważny jest jeden zasadniczy warunek: konieczny jest wyłączny dostęp do bazy tzn.nikt inny nie może w tym momencie korzystać z bazy, na wszystkich innych komputerach musi być wyłączona. Jeżeli tak nie będzie – wyświetli się komunikat podobny do tego:

Baza nie zostanie skompaktowana.


Kurs Access 2013 od podstaw

 

Formularz startowy

Tworząc aplikację Accessa, z której będą korzystać inni użytkownicy (w tym także nieznający Access), musimy pamiętać, że aplikacja musi być przyjazna i łatwa w obsłudze.
Standardowy widok po otwarciu bazy to np.:

Tu akurat baza nie ma wielu obiektów, więc teoretycznie można otworzyć formularz bez parametrów wejściowych. Można jednak także otworzyć każdy inny obiekt np. tabelę lub kwerendę. Nie zawsze (a najczęściej nigdy) jest to jednak zalecane. Wprawdzie sam pasek nawigacji można schować czy ukryć, ale przy bardziej rozbudowanych bazach, z formularzami wymagającymi parametrów wejściowych, mogą pojawić się problemy.

Rozwiązaniem takiej sytuacji jest ustawienie formularza startowego, który będzie automatycznie otwierany po wejściu do bazy.
W karcie Plik wybieramy Opcje

Następnie wybieramy Bieżąca baza danych i wybieramy formularz, który ma się pojawiać po otwarciu bazy.

I już.


Kurs Access 2010 esencja

 

 

Kreator tworzenia formularzy

Kreator tworzenia formularzy to narzędzie tworzące nowy formularz w aplikacji.

Ja osobiście rzadko z niego korzystam – zdecydowanie bardziej wolę sama zdefiniować wszystkie elementy formularza. Na pewno jednak może się przydać początkującym użytkownikom Accessa – od czegoś trzeba zacząć.


Kurs Access - formularze i raporty