Błędy wykonania VBA

Błędy wykonania to błędy kodu VBA, które pojawiają się w trakcie wykonywania kodu, mimo wcześniejszej prawidłowej kompilacji.
Najczęściej występujące to:

  • Błąd 52
   Bad file name or number
   Błędna nazwa pliku, do którego odwołuje się kod.
   Szczegóły błędu: Błąd 52
  • Błąd 53
   File not found
   Błędny adres pliku, do którego odwołuje się kod.
   Szczegóły błędu: Błąd 53
  • Błąd 75
   Path/File Access Error
   Błędny adres pliku lub folderu, do którego odwołuje się kod.
   Szczegóły błędu: Błąd 75

  • Błąd 76
   Path ot found
   Nie znaleziono ścieżki
   Szczegóły błędu: Błąd 76