Widoki formularza

Każdy formularz może występować w jednym z  kilku widoków:

  • widok formularza
   W tym widoku formularz widoczny jest tak, jak widzi go użytkownik (jest to widok domyślny formularza). Można tu tylko wprowadzać wartości w dostępne pola, nie da się edytować jego struktury czy formantów

  • widok układu
   Widok układu formularza pozwala na obejrzenie go tak, jak widzi go użytkownik, ale jest możliwość ograniczonej zmiany jego układu. Poszczególne pola są wypełnione danymi, ale można zmienić ich format, rozszerzyć itp.

  • widok projektu
   Służy do projektowania formularza czyli wstawiania formantów, formatowania ich itd. W tym widoku nie są widoczne dane, a jedynie ich definicje czy nazwy pól źródła formularza.

Dla formularzy ciągłych dostępne są także widoki arkusza, tabeli i wykresu przestawnego.