Wyrażenie Kill

Wyrażenie Kill(Pathname) w kodzie VBA szybko i bez problemu usuwa plik z dysku.
Pathname – argument obowiązkowy typu String – pełen adres pliku na dysku, który chcemy usunąć.

Jeżeli plik nie istnieje – pojawi się błąd wykonania 53.

Uwaga: po użyciu wyrażenia Kill usunięty plik nie trafia do kosza – nie da się go przywrócić.


 

Kurs Access - programowanie w VBA

Wyrażenie MkDir

MkDir to wyrażenie VBA tworzące na dysku nowy katalog. Posiada 1 argument:

    • Path– pełna nazwa folderu, który chcemy utworzyć

Jeżeli katalog o tej nazwie już istnieje wystąpi błąd wykonania 75

 

Przykładowy kod VBA może wyglądać tak:

Public Sub NowyKatalog()
If Dir(“C:\ABCD”, vbDirectory) = “” Then
MkDir (“ABCD”)
End If
End Sub