Błędy kompilacji VBA

Błędy kompilacji to błędy kodu VBA, które pojawiają się w trakcie debugowania kodu lub czasem nawet tuż po otwarciu bazy. Spowodowane są one błędem w kodzie i mogą uniemożliwić prawidłową pracę aplikacji.
Najczęściej występujące to:

  • Brak modułu lub biblioteki
   Can’t find project or library
   Wskazuje na brak w referencjach kodu
   Szczegóły błędu oraz rozwiązanie:  Missing czyli brak referencji
  • Niezdefiniowany typ danych
   User-defined type not defined
   Błąd wywoływany przez nieznany typ danych w kodzie
   Szczegóły oraz rozwiązanie jest tu: Niezdefiniowany typ danych