Pole kombi w formularzu

Pole kombi to istotny i często stosowany element formularza. Odpowiednio zdefiniowany pozwala na przypisanie do pola konkretnego elementu z listy, a tym samym zabezpiecza przed błędami przy wpisywaniu, literówkami itp. Poprzez pole kombi można także włączyć/przełączyć filtr i wyświetlić wybrane dane.

Pole kombi to obiekt, ma więc swój arkusz właściwości, a w kodzie VBA – metody i właściwości.

Można tu ustawić wszystkie parametry pola, zdefiniować go graficznie.
Z punktu widzenia funkcjonalności – najważniejsze parametry to:

  • źródło wierszy
   kolumna lub kolumny tabeli/kwerendy będąca źródłem wierszy widocznych po rozwinięciu pola kombi;
  • liczba kolumn
   w polu kombi może być wyświetlanych kilka kolumn każdego rekordu źródła danych. Standardowo jest to 1;
  • kolumna związana
   jeżeli liczba kolumn jest większa od 1, do dalszego zapisania/wykorzystania może być przekazana wartość tylko jednej z  nich. Tu wpisujemy numer kolumny związanej.

No i oczywiście cała lista zdarzeń związanych z polem kombi:

To już jednak temat na  zupełnie oddzielna notki. Tym bardziej, że każde z tych zdarzeń niesie sporo możliwości.


Kurs Access - formularze i raporty