Zamykanie aplikacji

Do zamykania aplikacji Access w kodzie VBA wykorzystywana jest metoda DoCmd.Quit

Opcjonalny argument wyjściowy AcQuitOption to:

    • acQuitSaveAll – wartość domyślna, zamykanie Accessa z zapisaniem wprowadzonych zmian
    • acQuitSaveNone- zamknięcie z porzuceniem zmian

Przypominam, że nie chodzi tu o zmianę danych. To, co trafia do pola tabeli, od razu jest zapisane na dysku i nie da się tego cofnąć za pomocą obiektu DoCmd. Jeśli jednak mamy formularz i w Widoku Układu wprowadzamy zmiany np.formatowania pola, to za pomocą tej metody można zatwierdzić lub odrzucić te zmiany.


Kurs Access - programowanie w VBA

 

Leave a Reply