Sortowanie w kwerendzie wybierającej

Jak posortować dane w kwerendzie? Załóżmy, że mamy tabelę:

kliknij screen, aby powiększyć

Przenosimy wszystkie pola tabeli do kwerendy wybierającej:

kliknij screen, aby powiększyć

Dodatkowo można dołożyć pole obliczeniowe np.likwidujące wartość null w polu DataP. Nazwałam to pole DataPelna i wstawiłam tam funkcję DataPelna: nz(DataP;Date())

kliknij screen, aby powiększyć

Funkcja ta działa w ten sposób, że jeżeli w kolumnie DataP jest jakaś wartość, wstawia ją. Jeżeli natomiast pole jest puste – wstawia datę bieżącą. Teraz pora na sortowanie. Jeżeli chcemy posortować kwerendę wg kilku różnych kolumn – istotna jest ich kolejność. Im bardziej dana kolumna jest na lewo – tym wyższy poziom sortowania, a więc jest sortowana w pierwszej kolejności. 
W przykładzie ustawiłam sortowanie rosnąco dla kolumny Dzial, a w drugiej kolejności dla kolumny DataPelna. 

kliknij screen, aby powiększyć

Rezultat wygląda tak:

kliknij screen, aby powiększyć

Chcą zmienić kolejność sortowania czyli najpierw wg DataPelna, a następnie wg Dzialu – wystarczy przenieść kolumny w siatce kwerendy.

kliknij screen, aby powiększyć

Jeżeli posortowana kwerenda będzie ustawiona jako źródło danych dla formularza czy raportu – poszczególne rekordy będą wyświetlać się zgodnie z kolejnością sortowania kwerendy.


 

Kurs Access - kwerendy