Funkcja Environ

Funkcja Environ jest funkcją VBA dostarczającą informacje o środowisku (czyli w praktyce – komputerze), na którym pracujemy.
Najczęściej stosowana jest z argumentami:

  • Environ(“ComputerName”)
   zwraca nazwę komputera
  • Environ(“UserName”)
   zwraca nazwę użytkownika
  • Environ(“Temp”)
   zwraca pełen adres katalogu tymczasowego

U mnie  praktyce najczęściej sprawdza się ta ostatnia. Folder tymczasowy wykorzystuję m.in. do zapisu raportów w formacie np.pdf w sytuacji, gdy nie jestem pewna, gdzie będzie docelowe miejsce na takie raporty. Wprawdzie na ogół stosuję zasadę, że na raporty tworzę specjalny podfolder w lokalizacji, gdzie znajduje się aplikacja (korzystam tu z właściwości CurrentProject.Path), ale są sytuacje, gdy na serwerach sieciowych dostęp do nich mogłoby mieć również osoby nieupoważnione. Wówczas przy tworzeniu raportu, zapisuję go właśnie w folderze tymczasowym Temp, otwieram plik, a sam użytkownik może zdecydować, gdzie go finalnie zapisać.


Egzamin Specjalista MS Access