Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy funkcjonalne (nazywane też funkcyjnymi) to kwerendy wprowadzające zmiany w tabelach bazy danych Access.

Podstawowe kwerendy funkcjonalne to:

   • kwerenda tworząca tabelę
    tworzy nową tabelę na podstawie wybranych danych z innych tabel/kwerend
   • kwerenda aktualizująca
    zmienia dane w tabeli

   • kwerenda dołączająca
    dodaje wybrany zestaw rekordów do tabeli
   • kwerenda usuwająca
    usuwa wybrany zestaw rekordów z tabeli

Zmiany wprowadzone przez kwerendy funkcjonalne są nieodwracalne.


Kurs Access - kwerendy

 

 

 

Leave a Reply