Etykiety w kodzie VBA

W kodzie VBA można wstawiać linie stanowiące jakby zakładki, do których można przeskakiwać z dowolnego miejsca danej procedury. Linie te są oznaczone Etykietami.
Etykieta to wstawiony na początku linii ciąg znaków (bez spacji) zakończony dwukropkiem.
Przejście do linii z etykietą wykonywane jest poprzez instrukcję
Goto <nazwa etykiety>

Przykładowy kod może to wyglądać tak:

Public Sub Etykiety()
If IsNull(Me.textBox1) Then GoTo PustePole
‘ciag instrukcji
Exit Sub
PustePole:
MsgBox “Brak wartości!”
End Sub

W przedstawionym przykładzie kodu – jeżeli TextBox1 jest pusty (wartość null), następuje od razu przeskok do linii etykiety PustePole i kod jest wykonywany od tej linii do końca. Jeżeli TextBox1 nie jest pusty – wykonywany jest ciąg instrukcji.
W linii bezpośrednio poprzedzającej etykietę jest instrukcja Exit Sub, żeby ominąć ciąg instrukcji po etykiecie.


Kurs Access - programowanie w VBA

Leave a Reply