Tworzenie raportu

Jedna z poprzednich notek przedstawiała tworzenie raportu za pomocą Kreatora raportów, teraz pora na “ręczne” tworzenie własnego raportu.
Kolejne kroki takiego tworzenia raportu pokazałam tu:
Raport Access

Otrzymamy w ten sposób prosty raport, warto więc pomyśleć, jak go zmodyfikować i rozbudować.

Przede wszystkim warto zauważyć, że nie wszystkie nazwiska autorów czy tytuły książek mieszczą się w polach. Owszem, można te pola poszerzyć czy zwiększyć ich wysokość, aby zmieściły się tam 2 lub 3 linie tekstu, ale jest to raczej mało eleganckie rozwiązanie,
w większości przypadków nie jest to przecież potrzebne. Zdecydowanie lepiej będzie skorzystać z właściwości pól tekstowych
Można powiększać w zakładce Wszystkie, zmieniając domyślną wartość Nie na Tak:

Efekt końcowy wygląda tak:

Powiększone są tylko te wiersze, które tego wymagają.

Co jeszcze można zrobić? Warto przyjrzeć  się możliwościom grupowania i sortowania:

Chcąc np. policzyć pozycje w poszczególnych działach, zaznaczamy Numer katalogowy w sekcji Szczegóły i z karty Projektowanie wybieramy Policz:

Następny krok to np. zsumowana wartość książek. Tym razem zaznaczamy Cena i z opcji Sumy wybieramy Suma.
Efekt końcowy wygląda tak:

Oczywiście można jeszcze dołożyć etykiety, wstawić podsumowanie całości na końcu raportu itp.itd. No i odpowiednio sformatować – wszystko w zależności od potrzeb.


Kurs Access 2013 od podstaw

 

Pole kombi w formularzu

Pole kombi to istotny i często stosowany element formularza. Odpowiednio zdefiniowany pozwala na przypisanie do pola konkretnego elementu z listy, a tym samym zabezpiecza przed błędami przy wpisywaniu, literówkami itp. Poprzez pole kombi można także włączyć/przełączyć filtr i wyświetlić wybrane dane.

Pole kombi to obiekt, ma więc swój arkusz właściwości, a w kodzie VBA – metody i właściwości.

Można tu ustawić wszystkie parametry pola, zdefiniować go graficznie.
Z punktu widzenia funkcjonalności – najważniejsze parametry to:

  • źródło wierszy
   kolumna lub kolumny tabeli/kwerendy będąca źródłem wierszy widocznych po rozwinięciu pola kombi;
  • liczba kolumn
   w polu kombi może być wyświetlanych kilka kolumn każdego rekordu źródła danych. Standardowo jest to 1;
  • kolumna związana
   jeżeli liczba kolumn jest większa od 1, do dalszego zapisania/wykorzystania może być przekazana wartość tylko jednej z  nich. Tu wpisujemy numer kolumny związanej.

No i oczywiście cała lista zdarzeń związanych z polem kombi:

To już jednak temat na  zupełnie oddzielna notki. Tym bardziej, że każde z tych zdarzeń niesie sporo możliwości.


Kurs Access - formularze i raporty

Kreator raportów

Kreator raportów to narzędzie Accessa służące do tworzenia raportów. Znajdziemy je w karcie Tworzenie, w grupie opcji Raporty.

Kolejne kroki kreatora to:

 • wybór źródła raportu
  – ja z reguły wybieram kwerendę, nie tabelę. Pozwala na szybką i sprawną rozbudowę o kolejne pola.

 • wybór poziomów grupowania i ich kolejność, miejsce pól w raporcie

 • kolejność sortowania poszczególnych pól

 • wybór układu raportu

Na końcu można  jeszcze nadać tytuł raportu i po zakończeniu, obejrzeć raport

Wygląda raczej mało sympatycznie i z pewnością wymaga jeszcze pracy przy formatowaniu, rozkładzie pól itp.itd. Oczywiście można to zrobić w dowolnym momencie, przechodząc do widoku projektu.


Kurs Access 2010 esencja

 

Formularz ciągły

Formularz ciągły to formularz, w którym na jednym ekranie widoczne są  pola z wielu rekordów, nie tylko z jednego jak w przypadku formularza pojedynczego.
Jeżeli przy tworzeniu formularza korzystamy z Kreatora formularzy,  na karcie Tworzenie, w grupie opcji wybieramy Więcej formularzy → Wiele elementów.

Można też przestawić widok formularza na ciągły w Arkuszu właściwości, zmieniając widok domyślny formularza:

Tworzenie formularza ciągłego:

Efekt końcowy takiego formularza ciągłego może wyglądać np. tak:

Warto tu też zauważyć, że poszczególne rekordy na przemian mają odróżniające się kolory. Można je zmienić w widoku projektu na karcie Formatowanie, w grupie opcji Tło:

Można tam wybrać dowolny kolor lub w ogóle usunąć wyróżniania wierszy.