Kopiowanie pliku

Jak szybko skopiować dowolny plik? Sposobów jest kilka, jednym z nich jest wykorzystanie obiektu FileSystem.Object.
Służy do tego metoda FileSystem.Object.Copy
Ma ona kilka parametrów wejściowych:

    • Object – nazwa obiektu zdefiniowanego jako obiekt FSO. Argument obowiązkowy.
    • Source – nazwa pliku do skopiowania. Argument obowiązkowy, ale dozwolone są znaki zastępcze w  nazwie.
    • Destination – nazwa pliku po skopiowaniu. Argument obowiązkowy.
    • Overwrite – opcjonalny argument typu Boolean. Jeżeli kopiowany plik ma być zapisany pod nazwą już istniejącego pliku, wartość False nie skopiuje pliku. Domyślna wartość True, zastąpi plik plikiem kopiowany.

Przykładowy kod kopiujący plik może wyglądać tak:

Public Sub KopiujPlik()
Dim FSO As Object
Dim KopiowanyPlik As String
Dim
NowyPlik As String
KopiowanyPlik= “C:\Wprawki\PrzykladowaBaza.accdb”
NowyPlik= “C:\NaBlogi\PrzykladowaBaza.accdb”
Set FSO=CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
FSO.Copy  KopiowanyPlik, NowyPlik, True
Set FSO=Nothing
End Sub

 


Jeden komentarz do “Kopiowanie pliku”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: