Uruchamianie kwerendy w kodzie VBA

Każdą kwerendę w bazie Access można oczywiście uruchomić także kodem VBA. Robimy to za pomocą metody obiektu docmd
Open Query. (bez spacji w środku, to jedno słowo, ale z przyczyn technicznych muszę zapisać tu w ten sposób).

kliknij, aby powiększyć

Parametry to:

  • QueryName – nazwa kwerendy. Jest to ciąg tekstowy oznaczający nazwę kwerendy w bazie Access. Parametr obowiązkowy;
  • View as View – tryb otwierania kwerendy, wartość domyślna to acViewNormal czyli arkusz danych;
   kliknij, aby powiększyć
  • DataMode as OpenDataMode – możliwość wprowadzania/edycji danych, wartość domyślna – acEdit;
   kliknij, aby powiększyć

Przykładowy kod może wyglądać tak:

kliknij, aby powiększyć

W praktycznych zastosowaniach nigdy nie korzystam z tej metody. Moim zdaniem użytkownik aplikacji Access nie powinien mieć dostępu do kwerend – wszystko można zrobić przecież w oparciu o formularze i/lub raporty.

 

 


 

Egzamin Specjalista MS Access

Obiekt VBA docmd

Obiekt docmd to jeden z najczęściej stosowanych obiektów w kodzie VBA. Jest obiektem wbudowanym w VBA Accessa, nie trzeba go dodatkowo instalować czy aktywować. Nie występuje w Excelu. Służy do uruchamiania wielu akcji wykonywanych w bazie, zastępując z powodzeniem zwykłe makra. 

kliknij, aby powiększyć

Obiekt docmd ma tyko metody, nie posiada właściwości.

   • AddMenu
   • AplyFilter
   • Beep
   • BrowseTo
   • CancelEvent
   • ClearMacroError
   • Close
   • CloseDatabase
   • CopyDatabaseFile
   • CopyObject
   • DeleteObject
   • DoMenuItem
   • Echo
   • FindNext
   • FindRecord
   • GoToControl
   • GoToPage
   • GoToRecord
   • Hourglass
   • LockNavigationPane
   • Maximize
   • Minimize
   • MoveSize
   • NavigateTo
   • OpenDataAccessPage
   • OpenDiagram
   • OpenForm
   • OpenFunction
   • OpenModule
   • Open_Query
   • OpenReport
   • OpenStoredProcedure
   • OpenTable
   • OpenView
   • OutputTo
   • PrintOut
   • Quit
   • RefreshRecord
   • Rename
   • RepaintObject
   • Requery
   • Restore
   • RunCommand
   • RunDataMacro
   • RunMacro
   • RunSavedImportExport
   • RunSQL
   • Save
   • SearchForRecord
   • SelectObject
   • SendObject
   • SetDisplayedCategories
   • SetFilter
   • SetMenuItem
   • SetOrderBy
   • SetParameter
   • SetProperty
   • SetWarnings
   • ShowAllRecords
   • ShowToolbar
   • SingleStep
   • TransferDatabase
   • TransferSharePointList
   • TransferSpreadsheet
   • TransferSQLDatabase
   • TransferText

Naprawdę warto się zapoznać z tymi metodami. Większość z nich jest wręcz niezbędna przy programowaniu aplikacji Access.

 


 

Kurs Access - programowanie w VBA

Błąd wykonania 76

Błąd wykonania 76 – Path not found

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy następuje odwołanie do ścieżki na  dysku, która nie istnieje.
Najlepszym zabezpieczeniem kodu przed tym błędem jest tu po prostu wcześniejsze sprawdzenie, czy ścieżka istnieje.
Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Function CzyKatalog(Jaki_Adres as string)
If Dir(Jaki_Adres, vbDirectory) = “”  Then  
   CzyKatalog=False
 Else
  CzyKatalog=True
End If`
End Sub

Inne błędy wykonania VBA (Run-time) są tu:
Błędy wykonania VBA

 

 

Błąd wykonania 52

Run-time Error 52
Bad file name or number

Błąd wykonania 52 – błędna nazwa pliku

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy występuje błędna nazwa pliku, do którego się odwołujemy. Nie chodzi tu o przypadek, gdy pliku nie ma (to wywołuje błąd wykonania 53), ale o sytuację, gdy w nazwie pliku występuje któryś z niedozwolonych znaków m.in. !, \, “”, >, <, %, #, ?, *,:,%.