Kwerenda grupująca

Kwerenda grupująca to kwerenda pozwalająca na przedstawienie danych w postaci zagregowanej.  Tworzymy ją w widoku projektu, na siatce kwerendy.
Przeciągamy wybrane kolumny na siatkę i wciskamy przycisk ∑ na karcie Pokazywanie/ukrywanie.

kliknij, aby powiększyć

Warto w tym momencie zauważyć, że na siatce kwerendy pojawiła się dodatkowa linia Suma.

kliknij, aby powiększyć

W tej nowej linii siatki opcję Grupuj możemy zmienić na inną:

kliknij, aby powiększyć

Zmieniając na przykład tak:

kliknij, aby powiększyć

Otrzymujemy kwerendę pokazującą poszczególne działy książek , liczbę pozycji i średnią cenę w każdym z nich.

Oczywiście można dodatkowo posortować.
Ostatnia opcja Gdzie pojawia się automatycznie w tych przypadkach, gdzie są wstawione kryteria wyboru.


Kurs Access - kwerendy

 

Naprawianie pakietu Office

Praktyka pokazuje, że od czasu do czasu coś w naszym Accessie (nie tylko, dotyczy to wszystkich aplikacji wchodzących w skład pakietu Office) zaczyna nie działać, działa dziwnie lub niestabilnie. W takiej sytuacji dobrym i często skutecznym sposobem na poradzenie sobie z problemem jest naprawienie aplikacji.

Zamykamy wszystkie aplikacje Office, wchodzimy do Panelu Sterowania (najlepiej poprzez pasek startowy Windows).

kliknij, aby powiększyć

W Panelu Sterowania wybieramy Programy

kliknij, aby powiększyć

W kolejny oknie wybieramy Programy i Funkcje:

kliknij, aby powiększyć

Następnie na  liście zainstalowanych programów odszukujemy nasz pakiet Microsoft Office i wybieramy Zmień.

kliknij, aby powiększyć

W zależności od wersji pojawi się obraz podobny do tego:

kliknij, aby powiększyć

Chwilę to potrwa, ale warto spróbować.
Po wykonaniu naprawy najczęściej trzeba ponownie uruchomić komputer, ale to już będzie sygnalizowane komunikatem na ekranie.

 

Bezpieczeństwo makr

W najnowszych wersjach pakietu Office bardzo duży nacisk położono na bezpieczeństwo aplikacji. Generalnie jest to pewnie słuszny kierunek, ale w sytuacji, gdy chcemy uruchomić aplikację ze sprawdzonego i pewnego źródła, może być to uciążliwe. Coraz częściej się zdarza, że nawet umieszczenie pliku Accessa w zaufanej lokalizacji nie rozwiązuje problemu, konieczna jest jeszcze zgoda na uruchomienie makr i formatów ActiveX.

Robimy to również w ustawieniach Centrum Zaufania:

Karta Plik –> Opcje

Wybieramy opcje, a następnie przechodzimy do ustawień Centrum Zaufania:

kliknij, aby powiększyć

Po wejściu do ustawień wybieramy Ustawienia makr

kliknij, aby powiększyć

i sprawdzamy przypisaną opcję. Ja mam u siebie zaznaczoną ostatnią opcję, ale chyba najbardziej polecaną jest opcja druga. Choć trzeba się liczyć z tym, że każde otwarcie takiej bazy będzie się wiązać z wyświetleniem komunikatu i koniecznością wciśnięcia przycisku.

W kolejnym kroku wybieramy w ustawieniach Centrum Zaufania Ustawienia kontrolek ActiveX:

kliknij, aby powiększyć

Ja u siebie również  mam w tej chwili włączone wszystko, ale wiem jakie pliki Accessa otwieram i czy mogę im ufać.

 

Na koniec wystarczy zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK. Pojawi się jeszcze tylko monit o wyłączenie i ponowne włączenie bazy i nowe ustawienia zostają zapisane.


 

Kwerenda parametryczna

Kwerenda parametryczna to kwerenda (wybierająca, grupująca, funkcjonalna), w której kryteria są zdefiniowane przez wartość pobieraną np. z załadowanego formularza czy wpisywaną ręcznie.

Załóżmy, że mamy taką kwerendę:

kliknij, aby powiększyć

Chcąc wstawić parametr – w danych polu siatki kwerendy wpisujemy jakiś krótki tekst informacyjny w nawiasie kwadratowym []:
Np.:

kliknij, aby powiększyć

Po otwarciu kwerendy automatycznie wyświetli się komunikat

kliknij, aby powiększyć

Po wpisaniu numeru – kwerenda pokaże rekordy spełniające dany warunek.

Można też skorzystać tu z kreatora wyrażeń i odwołać się do rekordu załadowanego formularza. Wówczas nie trzeba nic wpisywać, kwerenda wskaże wybrany rekord/rekordy.

kliknij, aby powiększyć

Kwerendę parametryczną wybierającą możemy stosować np. jako alternatywę do filtrów, do zmiany źródła formularza itp. Jeszcze więcej możliwości pojawia się, jeżeli kwerendą parametryczną jest kwerenda funkcjonalna (aktualizująca, dołączająca czy usuwająca).

Oczywiście można tu stosować także symbole wieloznaczne.


Kurs Access - kwerendy

 

Kwerenda wybierająca

Kwerenda wybierająca to jeden z obiektów Accessa. Zwraca ona rekordy zgodnie z ustawieniami kwerendy.
Kwerendę możemy utworzyć zarówno przez kreatora kwerend,
jak i ręcznie w widoku projektu. Obie te możliwości są na karcie Tworzenie –> Kwerendy:

W projekcie kwerendy, przechodzimy najpierw do widoku projektu i wybieramy tabelę/tabele i lub kwerendę/kwerendy, gdzie znajduje się źródło danych dla tworzonej kwerendy:

Następnie przeciągamy wybrane przez nas pola kwerendy na siatkę kwerendy:

Po przejściu do widoku Arkusza danych kwerendy :

na ekranie widzimy

Warto też sprawdzić widok SQL kwerendy.  Dobry sposób nauki SQL, przyda się też w definiowaniu kwerend kodem VBA.
W tym przypadku wygląda tak:

SELECT TabelaKsiazki.NumerKatalogowy, TabelaKsiazki.Tytul, TabelaKsiazki.Dzial
FROM TabelaKsiazki;

Oczywiście to najprostsza z możliwych kwerend wybierających, jak je rozbudować i zmodyfikować będzie tematem kolejnych notek


Kurs Access - kwerendy